Projekt

Šírenie informácií

Použité postupy:
Workshop, tlačová konferencia, www stránka, stretnutie koordinačnej skupiny.
Náplň vzdelávania/aktivít:
Informácie a prezentácia dosiahnutých výsledkov. Vzbudenie záujmu o opakované nasadenie vzdelávacích modulov navrhnutých v projekte s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný stav.