Projekt

Vyhodnotenie

Modul 4 - ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítač) v podmienkach zdravotných poisťovní projektu "Klientsky orientované zdravotné poisťovne", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou je ukončený. O uvedený modul prejavili záujem zamestnanci Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

V čase od 07.12.2006 do 08.02.2007 sa uskutočnila príprava zamestnancov na získanie Osvedčenia ECDL Štart a ECDL Certifikát. Následne frekventanti kurzov vykonali skúšky.

Prípravy sa zúčastnilo 100 zamestnancov. Na skúškach uspelo 95 frekventantov prípravných kurzov, jeden zamestnanec sa skúšok nezúčastnil. Úspešnosť pri skúškach ECDL Štart bola 94 % a pri skúškach ECDL Certifikát 96 %.

Spokojnosť účastníkov so vzdelávacou aktivitou bola hodnotená dotazníkmi spokojnosti. Hodnotiaca škála bola od 1 - 5, pričom č. 1 znamenalo najlepšie hodnotenie. Účastníci ohodnotili úroveň kurzu číslom 1,61.

Blahoželáme !