Projekt

Harmonogram

Predpokladaný termín realizácie

Názov aktivity 2006 december 2007 2008
 6  7  8  9 10 11 12 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6
 1. Spresnenie vzdelávacích potrieb  x   x   x                                             
 2. Realizácia vzdelávania      x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x       
 3. Vyhodnotenie projektu                                            x   x   x   x 
 4. Šírenie informácií o výsledkoch                                            x   x   x   x 
 5. Publicita projektu  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
 6. Monitorovanie projektu          x       x       x       x       x       x       x     x 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
Názov modulu:
Termíny uskutočnených tréningov
Modul 1 -  Manažment a vodcovstvo:   1. skupina
      13.-14.03.2008 a 03.-04.04.2008 SZP
      2. skupina
      01.-02.04.2008 a 06.-07.05.2008 EZP
      3. skupina
      10.-11.04.2008 a 24.-25.04.2008 Apollo
      4. skupina
      17.-18.04.2008 a 15.-16.05.2008 Apollo
      5. skupina
      22.-23.04.2008 a 22.-23.05.2008 EZP
      6. skupina
      29.-30.04.2008 a 26.-27.05.2008 EZP
         
      Modul prebieha
         
       
Modul 2 -  Tréning trénerov a vedenie   1. skupina
   zamestnancov (prebieha)     24.- 25.08.2006 a 13.-15.12.2006
      2. skupina
        23.-25.04.2007 a 10.-11.05.2007
      3. skupina
        04.-06.2007 a 18.-19.06.2007
      4. skupina
        03.-04.12.2007 a 10.-12.12.2007
 
Modul 2 je uzavretý. Ukončilo ho 42 zamestnancov VšZP, EZP a SZP.
 
Modul 3 - Komunikačné zručnosti,   1. skupina
  klientsky orientovaný prístup,     20.-21.09.2007 a 23.-24.10.2007 VšZP
  firemná kultúra a budovanie,   2. skupina
  pracovných tímov (prebieha)     18.-19.09.2007 a 25.-26.10.2007 VšZP
      3. skupina
        18.-19.09.2007 a 25.-26.10.2007 VšZP
      4. skupina
        13. - 14.11.2007 a 06. - 07.12.2007 VšZP
      5. skupina
        15. - 16.11.2007 a 04. - 05.12.2007 VšZP
      6. skupina
        15. - 16.11.2007 a 17. - 18.01.2008 SZP
      7. skupina
        22. - 23.11.2007 a 07. - 08.02.2008 EZP
      8. skupina
        29. - 30.11.2007 a 14. - 15.02.2008 EZP
      9. skupina
        06. - 07.12.2007 a 28. - 29.02.2008 EZP
      10. skupina
        13. - 14.12.2007 a 13. - 14.03.2008 EZP
      11. skupina
        28. - 29.01.2008 a 04. - 05.02.2008 VšZP
      12. skupina
        31. - 01.02.2008 a 06. - 07.03.2008 Apollo
      13. skupina
        11. - 12.02.2008 a 27. - 28.03 2008 Apollo
      14. skupina
        21. - 22.02.2008 a 03. -04.04.2008 Apollo
 
Modul je uzavretý, skončilo ho185 zamestnancov VšZP, SZP, Apollo a EZP
 
 
Modul 4 - ECDL (Európsky vodičský   1. skupina ECDL Štart
  preukaz na počítač) v     07.-13.12.2007 dopoludnia
  podmienkach zdravotných   2. skupina ECDL Štart
  poisťovní (ukončený)     07.-13.12.2007 popoludní
      3. skupina ECDL Štart
        08.01. -12.01.2007 dopoludnia
      4. skupina ECDL Štart
        08.01. -12.01.2007 popoludní
      5. skupina ECDL Certifikát
        15.01.-25.01.2007 dopoludnia
      6. skupina ECDL Certifikát
        15.01.-25.01.2007 popoludní
      7. skupina ECDL Certifikát
        29.01.-08.02.2007 dopoludnia
      8. skupina ECDL Certifikát
        29.01.-08.02.2007 popoludní
         
Modul 5 - E-learningový jazykový     od 23.11.2006
  vzdelávací program (prebieha)