Projekt

Cieľové skupiny

  • vedúci zamestnanci a zamestnanci zdravotných poisťovní
  • záujemcovia o zamestnanie a prácu v problematike zdravotného poistenia