Projekt

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť adaptabilitu a konkurencieschopnosť zdravotných poisťovní prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a záujemcov o zamestnanie a prácu v problematike zdravotného poistenia.

Špecifické ciele:
  • Zvýšiť kvalifikačný potenciál zamestnancov zdravotných poisťovní prostredníctvom programov ďalšieho vzdelávania
  • Stimulovať zdravotné poisťovne v regióne Bratislavského samosprávneho kraja na ďalšie vzdelávanie zamestnancov, ktorí majú nízku úroveň kvalifikácie a zručností za účelom zvýšenia flexibility pracovnej sily